اخبار و اطلاعیه ها


چاپ مقالات برگزیده در مجلات علمی پژوهشی

به اطلاع کلیه علاقه مندان شرکت در همایش زیست فناوری دامی میرسد که پیرو مذاکره با مسئولین و سر دبیران مجله انگلیسی زبان و ISI {Iranian Journal of Biotechnology} متعلق به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و مجله فارسی زبان علمی و پژوهشی علوم دامی ...

 به اطلاع کلیه علاقه مندان شرکت در همایش زیست فناوری دامی میرسد که پیرو مذاکره با مسئولین و سر دبیران مجله انگلیسی زبان و ISI {Iranian Journal of Biotechnology} متعلق به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و مجله فارسی زبان علمی و پژوهشی علوم دامی (پژوهش و سازندگی) متعلق به وزارت جهاد کشاورزی مقرر گردید مقالات برتر و دارای قابلیت چاپ (بر اساس نظر داوران همایش و متعاقبا مجله) این همایش بصورت خارج از نوبت در مجلات مذکور چاپ گردد. لازم به ذکر است که هیچگونه محدودیتی در تعداد مقالات برای چاپ در مجلات نامبرده وجود نداشته و چنانچه تعداد مقالات قابل چاپ بیش از حد نصاب باشد در یک شماره ویژه چاپ خواهد شد.