قوانین و مقررات

  •  پرداخت حق ثبت نام مطابق جدول اعلام شده در صفحه فراخوان همایش در هنگام ثبت نام الزامی است.
  • پرداخت به صورت آنلاین و از طریق درگاه بانکی انجام می‌شود.
  • برای ارسال بیش از یک مقاله، پرداخت 30 درصد حق ثبت نام مطابق جدول هزینه ثبت نام اعلام شده در صفحه فراخوان الزامی است.
  • در صورتی که کل مقالات شرکت کننده‌ای پذیرفته نشود و تمایل به شرکت در همایش نداشته باشد، در صورتی که یکماه قبل از برگزاری همایش درخواست خود را برای عودت هزینه ثبت نام به دبیرخانه همایش ارسال کرده باشد، هزینه ثبت نام پس از کسر 30 درصد (یک ماه بعد از برگزاری همایش) عودت خواهد شد.
  • دانشجویان باید تصویر کارت دانشجویی معتبر یا مدرکی دال بر اشتغال به تحصیل خود را هنگام ثبت نام ارسال نمایند، چنانچه مدرک دانشجویی معتبر نباشد، ثبت نام به صورت آزاد صورت خواهد گرفت.