تماس با ما
اطلاعات تماس
نشانی دبیرخانه همایش: تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران-کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
کد پستی:
صندوق پستی:
تلفن: 02144787409
همراه: 09124794245
تلفکس:
نشانی پست الکترونیکی: animalbiotech.ir@gmail.com
لطفاً قبل از ارسال سوال خود به دبیرخانه صفحه پرسشهای متداول را ببینید.

 

تماس با ما